سایت گروه بازرگانی آوند ، با هدف دسترسی سریع تر به تولیدات  ، آشنائی با کارخانجات تولید کاشی و سرامیک و همچنین فروش مستقیم راه اندازی گردید.
روز به روز به قابلیت های سایت افزوده میگردد . با در این مسیر همراه باشید .

گروه بازرگانی آوند