واحد کنترل کیفیت

در راستای درخواست مشتریان گرامی مبنی بر نظارت کیفی بر محصولات تولیدی و همچنین کاهش حداقلی شکایات مشتریان گروه بازرگانی آوند اقدام به راه اندازی واحد کنترل کیفیت مستر در کارخانه های تولیدی خود نموده تا با اعتماد بیشتر محصولات خود را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد